Firma je osnovana davne 1972. godine pod imenom DENTAL SERVIS. Osnivač Ivica Jan je prvobitnu firmu zamislio kao servis stomatološke opreme. Medjutim potrebe tržišta su uradile svoje, a znanje je trebalo iskoristiti u najboljoj mogućoj opciji, pa se u okviru firme počele proizvoditi neke od mašina koje su već tad bile neophodne u svakoj stomatološkoj ambulanti.

O nama

Međutim, svetski napredak je dao svoj doprinos i u stomatologiji, pa se pojavljuju svetski proizvođači sa opremom visokog kvaliteta i tržište zahteva nešto poput japanske prozvodnje, nemačke preciznosti.


Pojavljuju se novi korisnici, nova pravila , novi standardi u kvalitetu, pa je bilo jedino logično rešenje da se firma reorganizuje i postane dobavljač i uvoznik slične opreme.

Firma menja ime u MEDPRO-JAN d.o.o. i sklapa ugovore sa četiri najpoznatija svetska proizvođača stomatološke opreme, garantujući time svojim korisnicima da dobijaju samo vrhunski kvalitet.

MEDPRO-JAN d.o.o. je danas specijalizovana firma za promet i održavanje medicinske opreme, aparata i uređaja. U svom dugogodišnjem radu opremili smo veliki broj, kako privatnih tako i društvenih ordinacija na celoj teritoriji Srbije i Crne Gore.


Raspolažemo odgovarajućim poslovnim prostorom i potrebnom infrastrukturom. Iz široke ponude opreme posebno bi izdvojili: Parne sterilizatore-autoklave (nove I reparirane); sromatološke aparate I nasadne instrumente; nasadne instrumente za hirurgiju; aparate za ginekologiju I dr. Generalni smo uvoznici instrumenata i aparata “NSK” Japan, “RITTER” Nemačka, distributeri smo takođe poznatog “MGF”, “TECNOGAZ” Italija.