Obaveštenje o promeni adrese

Dragi prijatelji i poslovni partneri, ovim putem vas obaveštavamo
da smo se preselili na novu adresu 

Novi Sad, Patrijarha Čarnojevića 22.

Broj telefona je isti +381 21 422 702,

a broj faksa je novi +381 21 420 806.