Autoklavi

AUTOKLAV ALIA B

Autoklav Alia B firme TECNO-GAZ

Tehničke kerakteristike:

  ALIA B ALIA B 24
širina 510mm 510mm
visina: 410mm 410mm
dubina: 635mm 730mm
težina 60Kg  60Kg 
napon  230V 50/60Hz 230V 50/60Hz
     
 diametar komore 245mm  245mm 
 dubina komore  320mm 500mm 

                                                    

Tags: 

AUTOKLAV EUROPA B EVO

EUROPA B je autoklav klase B za sterilizaciju svih vrsta istrumenata šupljih (n.pr nasadni instrumenti NSK), poroznih i čvrstih. Zadovoljava sve potrebne zahteve dentalne hirurgije. Kontrolna tabla je perfektno uklopljena u novi linearni dizajn. Poseduje 6 sterilizacijona ciklusana na 121 Ci 134 Co, sa fleš ciklusom koji može da radi bey intervencije operatera sa automatskim isključivanjem. Autoklav je opremljen sa test ciklusima: Bowie&Dick, Vakuum Test, Printer, PC priključak, priključak za memorijsku karticu.

 

Autoklav EUROPA B EVO firme TECNO-GAZ

Tehničke kerakteristike:

  EUROPA B EVO EUROPA B EVO 24
širina 510mm 510mm
visina: 390mm 390mm
dubina: 590mm 730mm
težina 54kg 58kg
napon  230V 50/60Hz 230V 50/60Hz
     
 diametar komore 245mm  245mm 
 dubina komore  320mm 500mm 

 

 

 

Tags: 

AUTOKLAV EUROPA B EVO 24

EUROPA B je autoklav klase B za sterilizaciju svih vrsta istrumenata šupljih (n.pr nasadni instrumenti NSK), poroznih i čvrstih. Zadovoljava sve potrebne zahteve dentalne hirurgije. Kontrolna tabla je perfektno uklopljena u novi linearni dizajn. Poseduje 6 sterilizacijona ciklusana na 121 Ci 134 Co, sa fleš ciklusom koji može da radi bey intervencije operatera sa automatskim isključivanjem. Autoklav je opremljen sa test ciklusima: Bowie&Dick, Vakuum Test, Printer, PC priključak, priključak za memorijsku karticu.

 

Autoklav EUROPA B EVO firme TECNO-GAZ

Tehničke kerakteristike:

  EUROPA B EVO EUROPA B EVO 24
širina 510mm 510mm
visina: 390mm 390mm
dubina: 590mm 730mm
težina 54kg 58kg
napon  230V 50/60Hz 230V 50/60Hz
     
 diametar komore 245mm  245mm 
 dubina komore  320mm 500mm 

 

Tags: 

AUTOKLAV EUROPA B FAST

EUROPA B Fast je autoklav klase B za sterilizaciju svih vrsta istrumenata šupljih (na pr. nasadni instrumenti NSK), poroznih i čvrstih. U svakodnevnom radu u ordinaciji i hirurgiji često se pojavi potreba da pojedini instrumenti budu sterilisani više puta u toku dana ili izneđu dva pacijenta.(na pr. nasadni instrumenti).Brzi  sterilizacijoni ciklus štiti nasadne instrumente pošto su drastično manje izloženi temperaturi. Autoklav je opremljen sa test ciklusima: Bowie&Dick, Vakuum Test, Printer, priključak za memorijsku karticu.

 

Autoklav EUROPA B Fast firme TECNO-GAZ

Tehničke kerakteristike:

  EUROPA B FAST
širina 430mm
visina: 390mm
dubina: 590mm
težina 50kg
napon  230V 50Hz
   
diametar komore 150mm
dubina komore 200mm

 

Tags: